לוח צלצולים

שיעור

משעה

עד שעה

שיעור ראשון
8:0
9:0
שעה שנייה
9:0
9:45
הפסקת אוכל לכיתות ג', ד', ה', והפסקת משחקים לכיתות א' ב' ו'
9:45
10:10
הפסקת אוכל לכיתות א', ב', ו', והפסקת משחקים לכיתות ג' ד' ה'
10:0
10:15
שעה שלישית
10:15
11:05
שעה רביעית
11:05
11:50
הפסקה
11:50
12:0
שעה חמישית
12:0
12:50
הפסקת אוכל לכיתות ג', ד', ה', והפסקת משחקים לכיתות א' ב' ו'
12:50
13:0
הפסקת אוכל לכיתות א', ב', ו', והפסקת משחקים לכיתות ג' ד' ה'
13:0
13:10
שעה שישית
13:10
13:50
שעה שביעית
13:50
14:30